Leverantörer

Konkurrenskraft är för vårt företag inte bara viktigt idag utan är i synnerhet avgörande för vår framtid. Av denna anledning är vi mycket måna om att köpa in våra produkter på världsmarknaden. Våra kunder förväntar sig nämligen innovativa produkter och tillförlitlig kvalitet.

Dessa höga krav som våra kunder ställer på oss ställer även vi i samma omfattning på våra leverantörer. I slutändan är ju våra leverantörers kapacitet grunden för vår framgång.

Som framtida ratioparts-leverantör är du en viktig faktor för vår inköpspolitik. Därför har vi som mål att skapa en rättvis och långsiktig relation mellan kund och leverantör. Tillsammans med dig är vi ute efter maximal framgång: beträffande kvalitet, kostnader och service.